Noutati

Consiliul director

Consiliul Director asigură conducerea operaţională a Asociaţiei dar şi executarea hotărârilor Adunării Generale şi menţine legătura permanentă între membrii Asociaţiei. Membrii componenti ai Consiliului Director au un mandat pe 4 ani.

Consiliul Director şi este constituit din:
1) Un preşedinte – prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
2) Doi vicepreşedinţi – prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu si prof. dr.ing. Radu Mircea Damian
3) Secretar General – prof.dr.ing. Romeo-Florin Susan-Resiga

Desemnarea primilor membri ai Consiliului Director se va putea modifica în cadrul primei Adunări Generale după constituirea Asociaţiei. Consiliul Director se întâlneşte o dată pe lună, iar în cazuri excepţionale, ori de câte ori este nevoie. Consiliul Director ia hotărâri cu majoritate simplă.